ГРАЖДАНСКИ БЮДЖЕТИ

main-poster

Екип

Кристина Йорданова

Кристина Йорданова е завършила Националната природо-математическа гимназия, гр. София с профил Биология и биотехнологии, а след това и Политология в УНСС, гр. София. От 2012г. работи като проектен мениджър за различни НПО от област Хасково, а от края на 2019г. е управител на Фондация ХАЛО 2019. Кристина вярва, че пътят към развитието на местните общности преминава през активното гражданско участие, а социалните неравнества и гражданската апатия я мотивират да работи още по-усърдно.

member_image

Радина Мартинова

Радина Мартинова е главен експерт счетоводител в Община Хасково. Тя е икономист по образование, с опит в управлението и финансовия мениджмънт на проекти по различни оперативни програми. Радина е голям любител на природата и туризма, има сериозен инерес към българския фолклор. Тя е активен доброволец в Община Хасково.

member_image

Жени Димитрова

Жени Димитрова е учител в ДГ № 21 „Вихрогонче“ с. Конуш, в група Стамболийски. Завършила е Стопанско управление и Педагогика, а в момента изучава Комуникативни нарушения при децата. Има опит в сферата на финансите, но истинското си призвание намира в учителската професия.

member_image

Гергана Камбурова

Гергана Камбурова е младши експерт Европейски и национални програми и проекти в Община Хасково, икономист по образование. Последните 7 години работи по подготовка, разработване и представяне на общински проекти за финансиране. Има опит в управлението и изпълнението на инфраструктурни договори по оперативни програми, договори със социална насоченост и мн. други.

member_image

Танжу Халибрям

Танжу Халибрям завършва средното си образование в ПГДС “Цар Иван Асен 2” гр. Хасково с профил системно програмиране. Висшето си образование придобива в ПУ “Паисий Хилендарски” гр.Пловдив със специалност Софтуерни технологии и дизайн. От 2020 година,работи в Община Хасково на длъжност мл. експерт Информационни технологии. Танжу е коректен и дисциплиниран млад човек. С голямо желание желание се включва в обществено полезни инициативи.

member_image