ГРАЖДАНСКИ БЮДЖЕТИ

main-poster

Инициатива за граждански бюджети Хасково

01 март - 31 май

Обществени дебати

до 31 май

Подаване на идеи за граждански инициативи

01 май - 30 юни

Разглеждане на подадените идеи от МДС

01 юли - 31 юли

Гласуване

10 август

Обявяване на победителите

Септември - ноември

Реализиране на гражданските инициативи

За повече информация, посетете https://halongo.eu

Тази онлайн платформа е надградена в рамките на инициатива “Граждански бюджети 2024”, финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Изразените възгледи и мнения са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ФРГИ. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях.