ГРАЖДАНСКИ БЮДЖЕТИ

main-poster

Полезно

График на консултациите по Програма за граждански бюджети

main_image

В периода 10.10.2022 - 28.02.2023 г. екипът на Фондация ХАЛО ще извършва консултации по Програмата за граждански бюджети за жители на гр. Хасково всеки вторник между 8.30 и 16.30 часа. Консултациите се извършват след предварителна заявка на тел. 0898 412 180 или email: halongobg@gmail.com. Консултациите могат да се провеждат по телефона или онлайн, според предпочитанията на гражданите.

Какво включват консултациите:

 • представяне на Платформата за гражданско участие;
 • обсъждане на идеи за граждански инициативи и даване на насоки за подаването им през Платформата за гражданско участие;
 • обсъждане на сигнали до местни институции и организации, съдействие за изготвяне на писма/сигнали до тях и проследяване на казусите.
main_image
main_image
main_image

Информационно събитие за председатели на сдружения на собствениците и домоуправители на сгради

Община Хасково организира информационно събитие за председатели на сдружения на собствениците и домоуправители на сгради. Община Хасково кани всички председатели на сдружения на собствениците и домоуправители да вземат участие в информационна среща, която ще се проведе на 27 октомври (четвъртък) 2022 г. от 18,00 часа в зала „Хасково“, Община Хасково. Целта на срещата е запознаване с възможностите за финансиране за енергийно обновяване на многофамилните сгради, по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Информация за проекта на процедурата е на разположение тук

Информационни срещи в селата от община Хасково през месец ноември

main_image

През месец ноември екипът по проект "Граждански бюджети" продължава с посещенията на селата от община Хасково и провеждането на информационни срещи в тях. Ако искате да научите повече за Програмата за граждански бюджети, заповядайте на среща с нас, за да ви представим всички детайли. Срещите ще се провеждат при следния график: дата час село

 • 1.11.2022 9.00 Момино
 • 1.11.2022 18.00 Гарваново
 • 2.11.2022 9.00 Книжовник
 • 2.11.2022 8.00 Конуш
 • 3.11.2022 9.00 Маслиново
 • 3.11.2022 18.00 Козлец
 • 4.11.2022 9.00 Зорница
 • 4.11.2022 8.00 Николово
 • 7.11.2022 9.00 Мандра
 • 7.11.2022 18.00 Криво поле
 • 8.11.2022 9.00 Брягово
 • 8.11.2022 8.00 Корен
 • 9.11.2022 9.00 Родопи
 • 9.11.2022 18.00 Нова надежда
 • 10.11.2022 9.00 Широка поляна
 • 10.11.2022 8.00 Александрово
 • 11.11.2022 18.00 Узунджово
 • 14.11.2022 9.00 Гълъбец
 • 14.11.2022 8.00 Любеново

График на информационните срещи по проект "Граждански бюджети"

main_image

От 17 октомври /понеделник/ започва провеждането на информационни срещи в селата от Община Хасково. Срещите ще се провеждат при следния график: дата час село 17.10.2022 8.00 Войводово 18.10.2022 9.00 Горно Войводино 19.10.2022 9.00 Долно Войводино 19.10.2022 18.00 Орлово 20.10.2022 9.00 Големанци 20.10.2022 8.00 Стамболийски 21.10.2022 9.00 Долно Големанци 21.10.2022 8.00 Подкрепа 24.10.2022 9.00 Динево 24.10.2022 8.00 Малево 25.10.2022 9.00 Стойково 25.10.2022 18.00 Манастир 26.10.2022 18.00 Клокотница 27.10.2022 9.00 Текето 28.10.2022 9.00 Тракиец 31.10.2022 9.00 Елена 31.10.2022 18.00 Въгларово

Писмо - сигнал за нередност

main_image

В хода на изпълнение на проект инициатива за граждански бюджети разбрахме, че много от гражданите нямат никаква представа как могат да подадат сигнал, в случай че попаднат на нередност. Ето защо, Радина Мартинова, член на екипа по проекта, подготви следната статия, която да е в помощ на будните граждани.

Основни правила

 1. Винаги адресирайте писмото до ръководителя на съответната администрация

Дори да знаете, че конкретен експерт отговаря за дейността свързана с вашия проблем, Вашата кореспонденция винаги трябва да е насочена към ръководителя на администрацията. Когато се запознае с характера на молбата Ви, той ще я пренасочи по служебен път към длъжностното лице, което отговаря пряко за дейността.

Например, ако въпросът Ви е в компетенцията на общината, ще бъде адресирано:

До г-н/г-жа ………………

Кмет на Община………..…..

 1. Посочете какъв характер ще има написаното – МОЛБА, СИГНАЛ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ

При изписване на Вашите данни винаги давайте достатъчно изчерпателна информация, за да може до Вас да достигне обратна комуникация - уверете се че сте посочили освен постоянният си адрес и адрес за кореспонденция, на който искате да получите отговор. Или напишете електронна поща и изрично посочете, че желаете да бъдете уведомявани на нея. Оставянето на телефонен номер също е добра практика.

 1. По възможност използвайте съдържателна формула

Добра практика е отделно да формулирате накратко за какво ще се отнася искането преди да започнете обстоятелствената част. Това се нарича "съдържателна формула" и изглежда по следния начин:

Относно: ………..(конкретния повод за обръщането Ви към администрацията)

 1. Бъдете учтиви - не забравяйте обръщението

Обърнете внимание дали ръководителят на институцията, до която пишете е един или група от хора /комисия, общински съветници, управителен съвет и т.н./. При обръщението най-добре не използвайте името на човека/ хората, а длъжността, която заемат и която реално дава правомощия да се разреши проблемът Ви. Това се прави с цел да се избегнат грешки или използване на стара информация, ако има смяна на ръководството.

Пример:

Уважаеми г-н/г-жо Кмет (Областен управител, Председател на…. и т.н),………..

Или

Уважаеми членове на Общински съвет гр. …….., (Управителен съвет, Комисия по …..),

 1. Изложете фактическата обстановка.

Опишете само фактите, които са относими към събитието и искането Ви. Не натоварвайте написаното с много дълги и сложни изречения.

6.Точно и ясно отново формулирайте искането или молбата си.

Какво желаете администрацията да извърши - да се случи нещо или да се преустанови случването на нещо...

 1. Приложения

Приложете копия на всички документи/ снимки, които биха доказали твърденията ви (документ за собственост, удостоверение, договор, снимки на нарушение и т.н.). Под искането си направете изброяване на документите, които прилагате в реда, в който ги прилагате. За по-лесно ориентиране е добре да номерирате в горния десен ъгъл всяко приложение, с поредния номер от изброяването.

 1. Подпишете се

При анонимни предложения и сигнали не се образува производство в администрациите, така че задължително се подпишете и изпишете отново име и фамилия.

Пример:

С уважение, (подпис)

    	Райчо Спасов

8. При внасяне на документа на място или по електронна поща задължително искайте входящ номер. Той ще Ви послужи за лесно проследяване на движението на молбата/ заявлението Ви. Също така е и доказателство за датата на входиране, от която започват да текат сроковете на администрацията за отговор. (Добра практика е да направите копие за себе си на документите, които входирате и да прикрепите входящия номер към него.)

Как да разположим съдържанието

 1. Адресат - Все по-често името на адресата и неговите адресни данни се разполагат в горната лява част на документа. Разполагането на тези елементи в дясната част не е грешка, но като по-рационално и удобно се препоръчва лявото позициониране.

 2. Характер на обръщението – разполага се центрирано хоризонтално с по-едър шрифт

 3. Адресант – вашите данни – хоризонтално центрирани под Характера на обръщението

 4. Съдържателната формула (Относно:) се разполага под Вашите данни.

 5. Обръщението се разполага в лявата част на документа след съдържателната формула следвано от ↓

 6. Изложението на фактическата част и формулирането на искането – стремете се текста да бъде подравнен и от двете страни или ако го набирате на компютър използвайте опцията двустранно подравняване на текст (Justified).

 7. Описанието на приложенията се разполага в левия долен край на документа и се подравнява с отстъпа за нов ред.

Изпращането на съобщение или връчване на документ до администрация вече може да се осъществи чрез функционалностите на системата за сигурно електронно връчване (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/). Всички администрации са длъжни да поддържат профил в системата за еВръчване.

Гражданите

main_image

Днес ще ви представим един от прекрасните инструменти за гражданско участие, достъпни в България.

„Гражданите“ е електронна on-line апликация чиято цел е да подпомага и промотира едно по-учтиво гражданско общество, което чрез технология и в партньорство с институции, бизнес и медии решава ефективно социални проблеми. Чрез нея всеки един гражданин може да подаде сигнал за нередност или нарушение до съответната институция като сигнала ще се вижда от другите потребители на сайта. Също така всеки потрбител може да се информира за такива нередности и проблеми в непосредствена близост до него, в определено населено място или в цяла България.

Платформата е достъпна на адрес https://grajdanite.bg/home, както и като мобилно приложение. Регистрацията в платформата се случва с е-мейл или вписване с Google или Facebook. „Гражданите“ изисква достъп до локацията на потребителите .Чрез нея апликацията има възможност да информира за подадени от други потребители сигнали в близост до потребителя.

Ето и кратко "ръководство" за работа с платформата:

Най-отгоре в менюто може да откриете различни опции и филтри, които определят локациите на сигналите които може да разглеждате. Самите постове са направени от другите потребители на апликацията и съдържат снимки на нередността, както и кратко текстово описание. Вие имате възможност да кометирате,реагирате, гласувате и да споделите всеки сигнал, от който сте заинтересовани посредством бутоните към всеки пост.

Разбира се, Вие като потребител може да подавете сигнал със снимки и текст, като натиснете иконата на мегафон, локализирана най-долу в интерфейса на мобилната апликация. Можете да подадете сигнал за проблем във всеки град на територията на Република България! Ако вашата община е регистрирана в платформата "Гражданите", отговорният служител или фирма ще получи Вашия сигнал и ще може да Ви даде директна обратна връзка. Ако не е регистрирана, сигналът Ви ще бъде юридически оформен и изпратен до съответната институция по надлежния ред с покана за регистрация в платформата.

След като натисните бутона за сигнали ще можете да конкретизирате проблема, който иска да се разреши чрез голям избор на различен вид категории, като например Трафик и автомобили, замърсяване, граждански права и общество и много други. Ако Вашият сигинал не попада в нито една от изброените категории, може да изберете „друг сигнал“ .

След като изберете категория, ще трябва да качите снимки. Колкото по-ясно е заснет даден проблем и колкото повече снимки има, толкова по-лесно и бързо ще бъде разрешен. В приложението "Гражданите", можете да заснемете до 5 снимки, както и да прикачите видео чрез линк от YouTube. Когато изпращате сигнали за пътно нарушение и неправилно паркиране, е важно нарушението и регистрационният номер на МПС-то да бъдат видими на снимките или видеото. След това ще имате възможност да напишете вашият кометар и да посочите датата и часат, на които сте заснели сигнала, както и местоположението на проблема. Всичко това става изключително лесно и бързо. Когато сте готови, ще трябва да въведете три имена, телефон и e-mail за обратна връзка, за да бъде валиден сигналът пред отговорните държавни органи. Последното нещо, което трябва да направите, е да въведете код, който ще получите по SMS за да потвърдите тел Ви номер и Вашият сигнал ще бъде публикуван в платформата, където други заинтересовани грждани и институции ще могат да го видят.

Например, за да подадете сигнал до Пътна полиция качете снимка в мобилното приложение или уебсайта “Гражданите”. Изберете типа нарушение и активирайте опцията за изпращане до Пътна полиция. След това ще получите инструкции и процедура по имейл. За момента, за да се обработи един сигнал в Пътна полиция, трябва да попълните сведение онлайн или да се явите за подпис на акт в Пътна полиция или районно управление.

Село Чадар - европейското село в България

main_image

Противно на всеобщото мнение, в България има вдъхновяващи примери за ефективно използване на публични средства, в унисон с желанията и интересите на местното население. Един такъв пример е село Чавдар - европейското село на България.

В подножието на Стара планина се крие едно вдъхновяващо и красиво място – община Чавдар, която включва само едно населено място – село Чавдар. Въпреки че е една от най-малките общини в България, тя се слави с изключително успешно усвояване на европейските фондове и с изпълнението на редица проекти за подобряване на инфраструктурата, здравеопазването, образованието и др. Намира се на комуникативно място, на близо 75 км от столицата, и има около 1200 жители. 50 850 дка от землището (69 500 дка общо) са горски фонд.

До 1899 година селото се казва Коланларе, след това е преименувано на Радославово. От 5 януари 1946 година носи името Чавдар. След археологически разкопки се разбира, че местността е наследник на най-старото население, което е открито от учени в Средногорието. Археологическите разкопки на селищната могила край река Тополница доказват, че живот тук е имало още преди 7000 години. Открита е изключително интересна рисувана керамика, а също и жилища от неолита. Изключително важен за чавдарчани е съборът, който се провежда всяка година на първата събота след Великден. Празнува се на връх Света Петка, най-високата точка на селото, където има параклис, кръстен на покровителката.

Запазвайки спомените за миналото и традициите си, Чавдар върви напред и не спира да се развива и модернизира. Това китно място е доказателство, че с желание и труд може да се постигне зашеметяващ ефект. Какво се изисква разказва кметът Пенчо Геров:

Усвоихме 13 600 000 лв. Асфалтирахме всички улици, подменен е водопроводът, изградихме пречиствателна станция за питейна вода, а след това решихме да направим нещо за центъра на Чавдар. Сега се радваме на много одобрения за него. Истината е, че селото се обнови и е в много добро състояние. Един кмет трябва да изгради администрация, на която има доверие. Кметът трябва да вярва на администрацията, а тя на него. Нашият успех се дължи именно на това. Общинският съвет тук е също много задружен и доста критичен. Когато става дума за нещо, което е от значение за Чавдар, всички съветници се обединяват, забравят политическите си пристрастия, това е много важно. Ако кметът няма подкрепата на общински съвет е много трудно да работи. За постигане на успех трябва всички хора да работят. Безспорно личността (кмет) трябва да я има. Той трябва да бъде ръководител, да напътства. Понякога трябва да удари по масата. Но сам човек нищо не може да направи.

Жителите на селото определят кмета като добър човек, който винаги е готов да помогне на всеки. Хвалят се, че общината осигурява безплатен обяд на учениците в близкия ресторант. Няма проблеми със здравните грижи. Вложени са средства в подновяването на детската градина, училището и читалището, което до ден днешен е активно място за развитие на местната култура, традиции и обичаи. Както всяко малко населено място, така и Чавдар губи част от младото население, което се изселва в по-големите градове, да търси работа. Но благодарение на развитата промишленост и дърводобив това не е толкова осезаемо. Според хората трябва да се запази балансът между промишлеността и запазването на околната среда. За повече работни места селото се ориентира към развиване на туризма. Повече за това разказва Пенчо Геров:

Колкото и малка да е безработицата /около 10%/ в Чавдар, в сравнение с другите региони, трябва да търсим допълнителни работни места. В момента изграждаме спортно-туристически център, където имаме намерение да съсредоточаваме туризма. По програмата за развитие на селските райони изградихме спортно-туристически атракции, които скоро ще бъдат открити. Има стени за катерене, въжени линии за разходка, съоръжения за по-малките деца, балансиращи дискове и т.н. Доста е атрактивно. Искаме по този начин да привлечем хора. Когато те дойдат, трябва да има кой да ги обслужва. Така се създават работни места.

Селото постига голям успех в интеграцията на ромите, които работят и участват в изпълнението на европейските проекти. В бъдеще се очаква да бъде развиттранспортът, да се подобри грижата за околната среда и да се открият още и още работни места.

Текст: Луиза Лазарова, БНР

main_image
main_image

Civil Society Toolbox

main_image

Днес избрахме да Ви представим Кутията с инструменти за активни граждани (Civil Society Toolbox), която е съвместен проект на 6 организации от Германия, Гърция и Турция. Тя е предназначена за граждански организации и неформални групи граждани и е напълно безплатна. Към момента всички материали са достъпни на английски език, но до края на 2021 година от Фабрика за идеи обещават да са готови с превода им на български.

КУТИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИ за колективни действия и организационно развитие Това е инструментариум за изграждане на капацитет. Той има за цел да подкрепи участници, като улесни организационното развитие на инициативи, организации на гражданското общество или неформални групи, които искат да развият своите работни структури, за да действат, да си сътрудничат и да създават въздействие във времена на сложност и несигурност.

Има милион различни предизвикателства, пред които могат да се изправят организациите. Този инструментариум се фокусира върху 13 избрани теми, които се занимават с някои от най-честите предизвикателства пред организациите на гражданското общество. За да приоритизира по коя(и) тема(и) да работите, вашият екип може да използва кутията с инструменти, за да намери конкретната ви нужда от изграждане на капацитет.

Има различни начини за работа с тази кутия с инструменти. Използвайте това, което ви трябва! Можете да приложите специално изработен семинар, за да отговорите и решите вашата нужда от изграждане на капацитет. Тези работилници се наричат ​​„Пътеки“. Всеки път очертава препоръчителна последователност от дейности, дискусии и упражнения, които да ви водят през ползотворен процес на развитие, като всички те могат да бъдат адаптирани към специфичните нужди на вашия екип. Повечето пътеки предполагат, че ще инвестирате един ден, за да работите по дадена тема. Можете също да създадете свой собствен път от библиотеката на Toolbox или да изпробвате отделни методи един по един.

ПРИНЦИПИ НА КУТИЯТА С ИНСТРУМЕНТИ Бъдете екип: Всеки има знания и може да допринесе.

Бъдете прагматични: Използвайте това, от което се нуждаете – онлайн или офлайн по всяко време и на всяко място, което искате.

Потърсете подкрепа, ако е необходимо: Ние сме общност от практикуващи, към които можете да се обърнете.

Повече за самата кутия с инструменти и нейните елементи можете да намерите на https://civilsocietytoolbox.org/

Гражданските бюджети в Ню Йорк

main_image

Бюджетирането с участието в Ню Йорк (PBNYC) играе важна роля, като предоставя на общностите способността да влияят пряко на процеса на капиталово бюджетиране. Това мотивира жителите на Ню Йорк да участват в гражданския процес и да вземат решения чрез споделяне на идеи, разработване на предложения и гласуване на обществени проекти. От 2011 г. PBNYC укрепва общностите и направи града по-силен през последните няколко години.

Какво е PBNYC? През 2011 г. четирима членове на Нюйоркския градски съвет - Брад Ландър, Мелиса Марк-Виверито, Ерик Улрих и Джумаан Д. Уилямс - стартират програма за граждански бюджети, за да позволят на жителите в техния район да разпределят част от средствата си по тяхно усмотрение. С течение на годините процесът се разраства, като включва мнозинство от членовете на Градския съвет и дава възможност на общностите реално да вземат решения за над 35 милиона долара пари на данъкоплатците годишно.

През 2019 г. 33 членове на Съвета участват в PBNYC, питайки жителите как да похарчат поне 35 милиона долара капиталово финансиране. След поредица от фази за изготвяне на гласуване в общността, проектите, които получават най-много гласове по време на деветдневна седмица на гласуване, се приемат в бюджета на фискалната година на града.

PBNYC финансира проекти за физическа инфраструктура, които са в полза на обществеността, струват поне 50 000 щатски долара и имат продължителност най-малко 5 години. Местните подобрения на училища, паркове, библиотеки, обществени жилища, улици и други обществени пространства могат да бъдат финансирани чрез този процес.

Етапи на програмата за граждански бюджети в Ню Йорк

 1. Събиране на идеи и набиране на доброволци (август – октомври)

Чрез срещи в общностите жителите обмислят идеи и избират бюджетни делегати за текущия цикъл на програмата

 1. Разработване на предложения (октомври – януари)

Бюджетните делегати трансформират идеите в пълни проектни предложения, с подкрепата на градските агенции и служителите. Делегатите стесняват предложенията и избират проекти, които отговарят на нуждите на общността.

 1. GOTV и Седмица на гласуването (март – април)

След като бъдат определени конкретните проекти предложения за конкретния цикъл на програмата, бюджетните делегати и жителите на града участват в деветдневно гласуване в общността, с което избират кои проекти да бъдат финансирани.

 1. Оценка и планиране (май – юни)

Печелившите проекти се включват в предстоящия бюджет на Ню Йорк за фискалната година. Администрацията и заинтересованите страни оценяват процеса и наблюдават изпълнението на одобрените (спечелилите) проекти от агенциите.

За повече информация може да посетите официалния сайт на програмата PBNYC - https://council.nyc.gov/pb/ .

Гражданските бюджети в Париж

main_image

В края на 2014 г. кметът на Париж (Франция) Ан Идалго се заема да изпълни амбицията си да превърне града в място, където жителите играят активна роля в идеите и решенията и оформят бъдещето му. Първата голяма стъпка е въвеждането на програма за бюджетиране с участието на гражданите (програма за граждански бюджети).

През 2014 г. над 40 000 души гласуват за 15 предложения, представени от Общинския съвет. Избрани са девет проекта за разнообразни инициативи, вариращи от вертикални градини до градски спортни съоръжения до обновяване на „павилиони“ на открито за музика и изкуства в публичните пространства. През втората година е създаден нов специализиран уебсайт, а жителите на Париж предлагат над 5000 идеи, от които 3000 преминават първоначалните основни критерии. Над 67 000 души гласуват, а за изпълнение са избрани 188 проекта.

През 2016 г. градът подобрява процес и решава да определи 30 милиона евро конкретно за най-нуждаещите се райони на града. Друга част (10 милиона евро) е запазена за разходи за младежки и образователни проекти, като училищата са насърчавани да участват, а детските гласове определят как се харчат тези пари. Тези деца от своя страна може да са образовали и насърчили семействата си също да участват. Така програмата придобива изключително голяма популярност. През октомври 2016 г. над 158 000 души гласуват в последния кръг, което е 39% увеличение спрямо 2015 г. Тези граждани вземат решения как да бъдат изразходвани 100 милиона евро в рамките на 219 избрани за изпълнение проекти. Същата година са постъпили 3 158 първоначални предложения, 1800 от тях първоначално са определени като осъществими. След това броят им (в съответствие с различни критерии) е намален до 624, които след това са представени за обществено гласуване. Дори след изключването на училищните гласове при специално гласуване за отпускане на 10 милиона евро, запазени за проекти в училища и колежи, участват почти 93 000 възрастни.

През 2017 година в Париж има 21 различни граждански бюджета: по един за всеки район на града за местни проекти, един за целия град за големи проекти или проекти, които се мултиплицират, един за училища и един за социални жилища. 5% от столичния бюджет на града е предназначен за граждански бюджети. По този начин гражданите се ангажират с проектирането и подбора на проекти, представляващи публична инвестиция от 100 милиона евро годишно. Процесът по изпълнение на програмата за гражданските бюджети има четири фази:

 1. През януари и февруари могат да се правят онлайн предложения за проекти, които от своя страна се подкрепят от много квартални работилници. Всеки може да коментира онлайн предложенията.

 2. От март до май протича процес на сътрудничество и съвместно създаване, при който онлайн и в лични срещи, представители на сходни предложения се събират, за да разработят и усъвършенстват предложенията си.

 3. През лятото избраните проекти се споделят онлайн за обществен преглед. Проектите трябва да отговарят на минимални критерии, като например да имат широка обществена полза, да са технически осъществими и даса в рамките на определения бюджет. Проектите се селектират от комитет, базиран в съответния район или в целия Париж, в зависимост от географския обхват на проекта. Комитетите са съставени от представители на политически партии, градската администрация, гражданското общество и гражданите. Осигурява се подкрепа на гражданите за популяризиране на техните проекти и за агитация за тяхната идея.

 4. През септември гражданите могат да гласуват онлайн или лично на определени места с хора, обучени да предоставят подкрепа. Избраните проектни предложения се включват в бюджета за декември и работата по тях започва през следващата година.

След като проектите бъдат одобрени, има множество начини хората да следят техния напредък - от актуализации на онлайн платформата, до инфографики, създадени от екипа, до онлайн карти, показващи как определени области ще бъдат променени от направения избор. Програмата за граждански бюджети в Париж дава осезаеми резултати: реализирани са стотици печеливши проекти, като например създаването на нови обществени градини, коуъркинг пространства, реновирани училища, пешеходни зони, спортни съоръжения и др. Но освен това, гражданските бюджети подкрепят и обществени иновации: проектът, наречен „Приюти за бездомни“, е получил 21 000 гласа през 2016 г., което е най-големият брой гласове сред проектите. Това е призив към града да намери новаторски начини за борба с бедността и да приветства мигрантите.

Гражданските бюджети изискват хората да намерят решения на проблемите в тяхната общност, за които те са експерти и от които се интересуват най-много. Естеството на процеса дава широка възможност множеството гласове да бъдат чути, като същевременно насърчава сътрудничеството и постигането на консенсус сред участниците с подобни програми и накрая дава възможност на всички да гласуват за онези идеи, които имат най-голямо значение за тях.

При подготвяне на публикацията е използвана информация от https://urbact.eu/participatory-budget.

Гражданските бюджети – откъде започва всичко?

main_image

Порто Алегре е смятан за града - пионер при въвеждането и прилагането на гражданските бюджети, тъй като още през 1989 година започва да използва този нов подход за включване на гражданите в управлението на града. Тогава основната идея е тази инициатива да послужи за справяне с неравенствата по отношение стандарта на живот на различните групи граждани. Порто Алегре е столица на щата Рио Гранде до Сул в Бразилия и представлява оживен индустриален и финансов център с население над 1.2 млн. души в края на 80-те години на 20 век.

Възможността за участие на гражданите при разпределението на общинските средства идва в противовес на изкривяването на представителната демокрация в Бразилия Това изкривяване води до разделение между държавата и гражданското общество (суверена, от който произхожда цялата власт съгласно конституцията на Бразилия) и отваря вратите за клиентелизма. В края на 80-те години на 20 век Бразилия все още е повлияна от утвърдените принципи на управление от времето, в което е била колония на Португалия, когато властта в страната не е упражнявана съгласно правилата, а е била структурирана чрез лични взаимоотношения. Приемането на представителната демокрация като форма на управление създава условия процесите на законотворчество да се случват при „затворени врати“ извън общественото полезрение, водени от избраните представители на народа, от длъжностни лица и бюрократи. Това води до концентрирането на важни социални и икономически ресурси в ръцете на относително малък брой лица, които вземат важните решения в държавата. Именно тези хора стават обект на т.нар. клиентелизъм. Влиятелни клиенти получават политически услуги, за които заплащат на изборните длъжности с гласове от групите и кръговете, в които имат и могат да оказват влияние. Например, един ръководител на квартал представя искане на собствениците на магазини пред местния партиен лидер, като иска закони, които да увеличат пешеходния трафик по търговските улици. В замяна на това, кварталният лидер мобилизира собствениците на магазини да гласуват за политическата партия, която отговаря за политиката. По този начин политиките се формират от партийни лидери и влиятелни граждани, понякога в противовес с нуждите на жителите на града.

През 1989 година Оливио Дутра става кмет на Порто Алегре и прави реформа, която увеличава гражданското участие и пренасочва държавни средства към бедните с помощта на т.нар. граждански бюджети. В модела на Порто Алегре се дава по-голяма власт на кварталите в сравнение с по-голямата политическа юрисдикция (града), от която те са част. Създават се квартални бюджетни комитети, които имат право да определят бюджета на целия град, а не само на квартала, който представляват. Създават се структури, които посредничат между отделните квартални бюджетни комитети и обединяват всички постъпили предложения от кварталите. Именно това е и първообраза на прякото участие на гражданите при разпределението на бюджетите в града.

Първоначалният успех на гражданските бюджети в Порто Алегре скоро прави този инструмент привлекателен за други общини. До 2001 г. над 100 града в Бразилия са реализирали граждански бюджети, докато през 2015 г. хиляди варианти са реализирани в Северна и Южна Америка, Африка, Азия и Европа.

При подготовката на материала е използвана информация от: Novy, Andreas; Leubolt, Bernhard (1 October 2005). "Participatory Budgeting in Porto Alegre: Social Innovation and the Dialectical Relationship of State and Civil Society". Urban Studies. Santos, BOAVENTURA de SOUSA (1 December 1998). "Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive Democracy". Politics & Society.

main_image